Paatsalu puhkekeskus

Paatsalu sadam

Paatsalu sadam on sobilik paatidele, mille süvis on 1,4 m. Sadamas on slipi kasutamise võimalus. Meilt saate rentida nii aeru- kui mootorpaate. Täpsemat infot sadama kohta saab Sadamaregistrist.

https://www.sadamaregister.ee

Turvalise merelkäimise tagab Pärnumaa Merepääste ühing, kelle kodusadam on Paatsalu.

Küsimuste korral helistage sadamakaptenile tel 50 280 40.

http://www.parnumaasar.ee/

Paatsalu sadama kodukord

 • Paatsalu sadam asub Paatsalu puhkekeskuse territooriumil , sadamas viibimise ajal mitte häirida puhkekeskuse külastajaid ning liikuda läbi territooriumi.
 • Sadamas on kaks välikäimlat. Käimlad asuvad tee ääres
 • Sadama alal ei ole autode parkmiskohti. Autode parkimine toimub kokkulepitult puhkekeskuse töötajatega või sadama kapteni juhendamisel.
 • Väikest olmeprügi saab anda Paatsalu Puhkekeskusesse , iga kord koos kõlastatult. Sinna ei tohiks panna suuremõõtmelist prügi ning ohtlikke jäätmeid
 • Palume paatide pesemisel või hooldamisel mitte kasutada mürgiseid puhastusvahendeid. Hoolikas tuleb olla ka paadi tankimisel, et kütust ei satuks vette ega pinnasele
 • Head sadamatavad
  • Saabujal aidatakse silduda
  • Teise veesõiduki poordi sildumisel küsitakse luba
  • Ei tekitata vöörilaineid
  • Sadamas otsitakse oma veesõiduki suurusele sobiv koht
  • Kaile-pollarile otsi kinnitades arvesta sellega, et ka teised saaksid otsad samast kinnituskohast probleemideta lahti päästa
  • Poile sildudes paigaldatakse vendrid ka siis, kui naaberkohad on vabad
  • Pilsivett ei tühjendata sadamavette
  • Sadamas ei lärmata
  • Loata ei astuta võõra laeva tekile
  • Tormi või mõne muu ohu korral kontrollitakse lisaks oma veesõidukile ka teiste kinnitusotsi
  • Hoolitse selle eest, et veesõiduk oleks klaaritud ning välimuselt esteetiline
  • Enne merele minekut kuula kogenud meremeeste nõuandeid. Vajadusel küsi sadamakaptenilt
  • Slipp vabastatakse kohe pärast paadi veeskamist
  • Haagist ja sõidukit ei jäeta teistele ette
  • Minnes kaldale ja tagasi üle teise veesõiduki, tee seda vööri kaudu, vaikselt ja teisi häirimata